Tổng kho điều hòa Mitsubishi Electric, cam kết giá tốt nhất miền bắc